Αρχική

Το κέντρο στελεχώνεται από διακεκριμένους επιστήμονες που εργάζονται σε μεγάλα διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα των Αθηνών.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας, το κέντρο συνδυάζει

  • τον άρτιο, εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και την επιστημονική εξειδίκευση ενός μεγάλου διαγνωστικού κέντρου, και
  • την αμεσότητα και φιλική διάθεση του “γιατρού της γειτονιάς”

ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή