Καρδιολογικό Ιατρείο – Θεόδωρος Ζωγράφος

Το καρδιολογικό ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας:

  • υπερηχοκαρδιογραφήματος triplex καρδιάς – μεγάλων αγγείων [2D, M-MODE, Continuous Wave Doppler, Pulsed Wave Doppler, Tissue Doppler Imaging]
  • ηλεκτροκαρδιογραφήματος [συμψηφιστική ηλεκτροκαρδιογραφία (signal-averaged ECG), όψιμα δυναμικά (late potentials), μελέτη του αυτόνομου νευρικού συστήματος της καρδιάς (time and frequency domain HRV analysis)]
  • Holter ρυθμού και Holter πιέσεως